Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar:
  • de eigenaar van de website;
  • gebruik(en):
  • alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
7. De Merknamen en het beeldmateriaal zijn van de respectievelijke merkrechthouders.

Auteursrechten

Alle inhoud van Tips voor Papa’s is zelf geschreven, ook de foto’s zijn zelfgemaakt, tenzij anders vermeld. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten en/of foto’s is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tips voor Papa’s. Om toestemming aan te vragen kunt u contact op te nemen met [email protected], bij het verkrijgen van toestemming is het verplicht om terug te linken naar de website van Tips voor Papa’s.

Daarnaast kan de inhoud van de website van Tips voor Papa’s op elk gewenst moment en zonder enige vorm van aankondiging worden veranderd door de auteur. Ongewenste reclame of verwijzingen met commerciële doeleinden in de reacties op mijn blog, worden verwijderd of aangepast.

Neem contact op wanneer u denkt dat teksten, foto’s, namen of merken eigendom zijn van u of uw organisatie, waarbij geen of onjuiste vermelding staat. Ik zal er dan zorg voor dragen dat dit wordt aangepast.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met mij opnemen.

Privacyverklaring

Tips voor Papa’s is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.tipsvoorpapas.nl
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tips voor Papa’s verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Webadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tips voor Papa’s verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Tips voor Papa’s analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Tips voor Papa’s volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tips voor Papa’s neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tips voor Papa’s) tussen zit. Tips voor Papa’s gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics. Dit, om te kunnen herleiden waar het dataverkeer vandaan komt, zodat wij je kunnen voorzien van de juiste artikelen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd . Leeftijd, regio en geslacht zijn wel traceerbaar.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Tips voor Papa’s bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: E-mailadres, IP-adres en Naam, worden enkel bewaart, zodra jij dit zelf invoert op de website, zoals in een reactie bijvoorbeeld. Wij bewaren dit 7 jaar en zullen hier verder niets mee doen. Wij sturen je geen e-mail, tenzij je mee hebt gedaan aan een winactie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tips voor Papa’s verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tips voor Papa’s  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tips voor Papa’s gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tips voor Papa’s en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op
de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Tips voor Papa’s wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tips voor Papa’s neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]. Tips voor Papa’s heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Winacties:

Tips voor Papa’s is in geen geval verantwoordelijk voor de einduitvoering van de winacties. Wij zullen al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de gewonnen prijs bij de winnaar/winnares terecht komt. Wij zijn hiervoor echter altijd van een derde partij afhankelijk en het kan voorkomen dat het ergens mis gaat. Wij doen er alles aan om dit goed te laten verlopen, maar mocht het mis gaan, dan zal er geen restitutie plaatsvinden. Ook is de prijs nooit om te ruilen voor geld of een andere prijs.

Een winactie moet vooral iets leuks zijn en is volledig op ‘eigen risico’.

Samenwerkingen

Voor Tips voor Papa’s maak ik af en toe gebruik van samenwerkingen. Dit zijn dan artikelen die ik zelf schrijf in opdracht van een merk/bedrijf en waar ik dan een vergoeding voor ontvang. Deze artikelen kun je eenvoudig herkennen aan de * achter de titel.

Affiliate

Sommige links die je op Tips voor Papa’s terugvindt zijn zogenaamde affiliate links. Dit zijn links naar bijvoorbeeld productpagina’s van bol.com waar ik een klein percentage van jouw uitgegeven bedrag voor ontvang. Het mooiste is: het kost jou niets extra’s en het levert mij een leuk extraatje op; win-win situatie toch?!